Take the Pledge: Abortion Care is Health Care.

The Trump administration has continually attacked abortion care and those who receive it. It's part of their agenda to ban safe, legal abortion in this country for good — and we simply cannot let that happen.

Enough is enough. Abortion care is health care that one in four American women will seek in her lifetime.

Planned Parenthood will ALWAYS defend access to safe and legal abortion. Take our pledge and say you'll defend it with us.
petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..