Stand With Steve Bullock: End Dark Money In Politics

It's not enough to just defeat Donald Trump in 2020. We need to defeat the corrupt system of dark money that keeps people like him in power.

As Governor of Montana, Democrat Steve Bullock worked with a Republican legislature to pass one of the most progressive campaign finance laws in our country and chase dark money donors like the Koch Brothers out of Montana's elections.

Now, he's running for President to take this fight to Washington and ban dark money once and for all. But he needs your help to do it.

Sign the official petition to stand with Governor Steve Bullock and eliminate Dark Money from our elections.
petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..