Support the Recovering America's Wildlife Act

Fueled by climate change, habitat loss, and other challenges, one-third of all wildlife species in the United States are at increased risk of extinction. And birds are facing an unprecedented crisis: three billion fewer birds grace the skies than in 1970. Species like the magnificent American kestrel urgently need proactive, local conservation action before they require the costlier and more drastic emergency-room recovery efforts of an endangered species.

Here's the good news: the Recovering America's Wildlife Act will support collaborative, on-the-ground habitat restoration projects, help with species reintroductions, tackle disease, and boost other much needed conservation efforts to match the magnitude of the wildlife crisis.

Please add your name to show your support for the Recovering America's Wildlife Act and help save America's vulnerable wildlife.
petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..