Do you support funding more high-speed internet access for remote First Nations communities across BC?

For too long, rural, remote, and First Nations communities have been left behind in the digital economy because they didn't have access to high-speed internet.

John Horgan's BC NDP government is working hard to fix that. We're making big investments in high-speed connectivity for 200 First Nations communities in our province so everyone can easily access the Internet. Plus, by 2027, everyone in BC will have access to high-speed internet.

Sign: Do you support funding more high-speed internet access for remote First Nations communities across BC?

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..