Devindars childhood: Covered in dust and blisters

At age 6, Devindar hauls bricks all day instead of attending school. His tiny hands bleed from cuts and burns, his lungs choked by brick kiln fumes.

Devindar represents over 30 million children exploited in India. This is unacceptable. Every child deserves an education and safe upbringing. Too many boys and girls spend their fleeting childhoods trapped in backbreaking labour, squandering irreplaceable years.

Sign this petition demanding action and give children like Devindar and let them know they are not alone.
petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..