Save Mimosa, Milia, Luna, Venus, Lotus and Zuri - the six innocent labradors that will be put to death by the University of Gothenburg

After enduring unnecessary dental experiments in which their teeth will be forcefully removed inflicting agonising and emotional pain, Mimosa, Milia, Venus, Lotus, Luna and Zuri -- six healthy labradors -- will be unnecessarily killed at the University of Gothenburg.  

Their killing is scheduled for the end of February 2019.

Please sign this petition to help to stop this now and free them from torture.

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..