End rain between the hours of 6 AM- 5 PM so that people can go to work and do their jobs but plants still get the rain water they need and there is still a sufficient amount of rain in the environment to maintain the current functionality of our ecosystem

We can't work and do landscaping when it's raining!

petitie tekenen
petitie tekenen
Je hebt JavaScript uitgeschakeld. Hierdoor werkt onze website misschien niet goed.

privacybeleid

Door te tekenen accepteer je de servicevoorwaarden van Care2
U kunt uw e-mail abonnementen op elk gewenst moment beheren.

Lukt het niet om dit te tekenen? Laat het ons weten..