HELP HUNGRY ANIMALS IN NEED OOSTVAARDERSPLASSEN NETHERLANDS~FEED THEM NOW

HELP! Enough is enough! Dutch Government take your responsibility for your neglected animals! Feed them NOW !

The Dutch government takes the legal position that the kept animals are "wild" and should not be interfered with by the public after the Oostvaardersplassen were declared a "nature reserve". In fact the animals in need are imported bovine, horses and red deer that form an overpopulation of a deteriorated terrain with insufficient food and shelter and inhabitable for these animals.

Our message to the government is: If you fence in your failed nature reserve and close the gates for caring people - with animals having nowhere to go for food and shelter and banning people who want to help - you have the responsibility for providing good food, medical care, shelter for seasonal threats. SO FEED THEM NOW!

Please support our call !

Dutch:

Help! Genoeg is genoeg! Politiek Nederland neem uw verantwoordelijkheid! Hekken dicht is zorgplicht, en wel nu bijvoeren!!

S.O.S de dieren moeten gevoerd worden. Als de overheid dat niet doet omdat het een zogenaamd "natuur-gebied" is, laat ons dat dan doen zonder ons te straffen voor het "dumpen van afval in een natuurgebied". De konikpaarden worden evenals de heckrunderen en de edelherten juridisch als "wild" aangemerkt hoewel zij allemaal geïmporteerd of hier geboren zijn en dus feitelijk gehouden dieren waar een zorgplicht voor geldt. Dus zorg voor ze op alle mogelijke manieren: voedsel, medische zorg en bescherming tegen weersinvloeden. En als er te veel zijn, maak ze dan niet dood maar breng ze tenminste naar passende habitats.

s.v.p. ondersteun onze oproep !

assinar petição
assinar petição
O seu JavaScript está desativado. Sem ele, nosso site pode não funcionar corretamente.

política de privacidade

ao assinar, você aceita o termos de serviço da Care2
Você pode gerenciar suas assinaturas de e-mail a qualquer momento.

Está tendo algum problema?? Avise-nos.