Help polar bears

  We need to save the polar bears. They are dieting because people are not stoping global warming. If we don’t do something now they will all be gone. But if we stop using cars and stop mining things, we can help them. So please stop and help the polar bears.
  Signera petitionen
  Signera petitionen
  Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

  sekretesspolicy

  genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
  Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

  Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.