Miljö och naturliv-petitioner

Det är dags att gå samman om miljöproblem.

Det är dags att gå samman om de miljöproblem vi står inför idag: klimatförändringar, utrotning av djurliv, föroreningar och missbruk av naturresurser. Dessa frågor känns ofta så vaga och fjärran att vi glömmer bort dem i vårt dagliga liv. Men våra handlingar i dag har en enorm inverkan på jorden, dess hållbarhet, och vår framtid.

Vi tar vår planet för givet. Jorden har alltid varit här för oss och vi förväntar oss att den alltid kommer att vara här, oavsett hur vi behandlar den eller hur vi tar hand om det liv som bebor den. Men vi vet nu mer än någonsin att det vi gör har en inverkan. Det extrema väder som vi har upplevt över hela världen under de senaste åren är vetenskapligt kopplat till de klimatförändringar som människan har orsakat Miljöproblem som vi har skapat har blivit alltför stora att ignorera. Som människor har vi ett ansvar att göra rätt av djur, växter, naturresurser och naturens som omger oss. Det är upp till oss att skydda vår planet.

Tyvärr kan det i vissa fall vara överväldigande att ta itu med dessa frågor. I värsta fall är våra miljöproblem så intimt sammanflätade att det kan kännas omöjligt att lösa något av dem, för att inte tala alla. Våra miljöproblem vävs in i ett gigantiskt nät som kan ta år av hårt arbete att reda ut.

Men vi kan inte blunda för dessa problem bara för att de är stora och komplexa. Vi vet att om vi går samman kommer dessa frågor inte vara oövervinneliga. Genom styrkan i vår gemenskap och genom att gå samman för att vidta åtgärder, kan vi vända på klimatförändringar. Och vi måste. Våra liv är beroende av det.

Våra petitioner täcker ett brett spektrum av miljöproblem, från att skydda utrotningshotade vilda djur till att förespråka för en hållbar energipolitik; från att begära bättre finansiering för forskning av klimatförändringar till att mana fram förbud mot användning av bekämpningsmedel. Vi samarbetar med miljö- och naturvårdsorganisationer så att vi tillsammans kan skapa förändring. Tillsammans kan vi tala om föroreningar i våra samhällen. Vi kan uppmana våra förtroendevalda att ta hänsyn till miljön när de skapar politik. Vi kan rädda de platser vi älskar på denna jord och se till att de finns kvar så att kommande generationer kan ta del av den. När vi står tillsammans är allt möjligt.

När du skapar eller skriver under en petition om miljöproblem som är viktiga för dig blir du en del av Care2-gemenskapen - en gemenskap som har haft en världsomvälvande påverkan genom att starta kampanjer och stödja varandras arbete. När du skapar eller skriver under en petition går du med i en gemenskap som förenas för en god sak. Din underskrift förmedlar ditt stöd för de miljöproblem som plågar oss idag och gör din röst hörd. Med ditt stöd kommer vi att börja lösa miljöproblem i våra egna samhällen och runt om i världen.

Tillsammans kan vi påverka. När vi förenas för en god sak kan vi bidra till lösningen. Låt oss gå samman och vidta åtgärder om de miljöproblem som vi står inför idag.

+ övrigt

Miljö och naturliv-petitioner


LADDA MER