Politik-petitioner

Det är dags att gå samman i de politiska frågor som är viktiga för dig.

Oavsett om du är liberal, konservativ, eller någonstans i mitten bryr du dig om politiska frågor. Du bryr dig om hur förtroendevalda i ditt samhälle, stat eller land fattar beslut, eftersom dessa beslut påverkar ditt dagliga liv i dag och hur du och dina barn kommer att leva i framtiden. Som medborgare i samhället, en medlem i din familj, medlem av den mänskliga rasen bryr du dig förmodligen om ett antal politiska frågor. Så det är dags att gå samman och gå med i en gemenskap som har enats för en god sak.

Politiska frågor berör varje aspekt av våra liv. Lagar styr hur mycket pengar vi tjänar, var våra barn går i skolan och hur vi tar oss fram. Idag styr lagar vilka vi kan gifta oss med, hur säkra vi är när vi går ut från våra hem och vilken typ av vård som vi kan få. När det gäller klimatförändringar, vårt studielånsystem och att skydda våra naturresurser, påverkar politikernas arbete idag vår framtid och den framtid som vi ger våra barn. Det är vårt ansvar att verka för de politiska frågor som är viktiga för oss i dag.

När du skapar eller skriver under en petition om politiska frågor som är viktiga för dig blir du en del av Care2-gemenskapen - en gemenskap som har haft en världsomvälvande påverkan genom att starta kampanjer och stödja varandras arbete. Vi är en gemenskap som förenas för en god sak. Med ditt stöd samlas vi kring de politiska frågor som är viktigast och vi skapar verklig förändring.

Du kan starta processen för en viktig fråga eller att leda en sak som ligger dig nära hjärtat. Du kan organisera din grupp för att gå samman och kräva åtgärder. Du kan göra våra åsikter hörda av ledarna, beslutsfattare och påverkare. Du kan förändra.

Du kanske bara är en person, men när du går ihop med dina medmänniskor för att stödja viktig lagstiftning kommer dina förtroendevalda att höra din röst och det påverkar. När du och din gemenskap stödjer politiker som vill ert bästa, är dessa ledare bättre rustade att anta förändring och detta gör en skillnad. När du röstar och förespråkar för fria och rättvisa val runt om i världen ger du människor möjlighet att använda sin röst och detta gör en skillnad. Och när du skapar eller skriver under en petition om politiska frågor som är viktiga för dig, kan du organisera dina landsmän runt de politiska frågor som berör oss alla. Det är dags för oss att gå samman.

Petitionerna nedan omfattar en rad politiska frågor, från att förespråka för en högre minimilön till att efterlysa hårdare vapenregler; från att uppmuntra beslutsfattarna till att göra lagstiftning som kommer stimulerar jobbtillväxten till att främja skyddet av nationalparker. När du skapar eller skriver under en petition, hjälpa du till att göra våra röster hörda av regeringar och förtroendevalda runt om i världen.

Tillsammans kan vi påverka. När vi förenas för en god sak kan vi bidra till lösningen. Registrera en av petitionerna för politiska frågor nedan. Gå med oss ​​idag.

+ övrigt

Politik-petitioner


LADDA MER