HBT-rättigheter-petitioner

Låt oss gå samman för de homosexuellas rättigheter

Runt om i världen blir människor diskriminerade, uteslutna och förföljda. De förlorar sina jobb, de kränks och blir offer för hatbrott, enbart på grund av sitt kön eller sin sexuella läggning. Men vi kan göra en skillnad när vi går samman för homosexuellas rättigheter.

Varje människa förtjänar samma grundläggande och omistliga rättigheter. Varje människa förtjänar lika behandling - samma möjligheter, samma tillgång till arbete, samma friheter. Men varje dag vidmakthålls diskriminering av de med höga och kraftfulla röster i vårt samhälle. Och som ett resultat nekas människor i HBT-samhället möjligheten att leva livet till fullo och delta helt i samhället.

Tidvattnet har vänt under de senaste åren. Från och med 2014 har 32 amerikanska delstater och District of Columbia, liksom i 16 länder över hela världen fått lagar som tillåter samkönade äktenskap och inhemska partnerskap. Utan tvekan var Högsta domstolens avslag på delar av försvaret mot äktenskapslagen i 2013 ett stort steg framåt i rörelsen för homosexuellas rättigheter. Men det finns fortfarande så mycket mer arbete att göra. Mer än tusen fördelar, bland annat obetald ledighet för att ta hand om en sjuk make, efterlevandepension och förmåner för makar som endast beviljas baserat på civilstånd. Dessa fördelar nekas de som har ingått registrerat partnerskap. Alltför många företag använder fortfarande anställningsförfaranden som diskriminerar på grund av kön eller sexuell läggning. Människor behandlas olika och orättvist och vi kan inte vila förrän alla personer får samma rättigheter.

Genom att gå samman och förespråka för homosexuellas rättigheter, kan vi skapa en vänligare, mer hjälpsam, mer inkluderande värld. Det är genom styrkan i HBT-gemenskapn och den kollektiva rösten av alla som tror på de homosexuellas rättigheter som vi har kommit dit vi är idag. När du skapar eller skriver under en petition om homosexuellas rättigheter, talar du om för regeringar och politiska organisationer runt om i världen att vi inte står för diskriminering och våld mot våra medmänniskor. Tillsammans kan vi bidra till att inte bara förändra lagarna utan också det sätt som våra samhällen och kulturer tycker om HBT-frågor.

Petitionerna nedan omfattar en rad frågor om homosexuellas rättigheter, från att uppmuntra politiker som stöder samkönade äktenskap till att förespråka på uppdrag av ett särskilt par; från att tala ut mot diskriminering till att kräva lika rättigheter för alla i HBT-samhället. Vi samarbetar med ett antal organisationer för att verka för homosexuellas rättigheter och se till att göra våra röster hörda när de går samman för allas jämlikhet.

När du skapar eller skriver under en petition om frågor om homosexuellas rättigheter som är viktiga för dig blir du en del av Care2-gemenskapen som har haft en världsomvälvande påverkan genom att starta kampanjer och stödja varandras arbete. Vi är en gemenskap som förenas för en god sak. Din underskrift förmedlar ditt stöd för homosexuellas rättigheter och gör din röst hörd.

Genom att skriva under dessa petitioner, eller skapa en egen, har du möjlighet att rädda människor från diskriminering. Ditt stöd av petitionerna nedan kommer att skapa ett bättre liv för människor runt om i världen.

Tillsammans kan vi påverka. När vi förenas för en god sak kan vi bidra till lösningen. Låt oss gå samman för de homosexuellas rättigheter.

+ övrigt

HBT-rättigheter-petitioner


LADDA MER