Djurens rättigheter-petitioner

Låt oss stå hålla ihop för djurens rättigheter

Det är dags att vidta åtgärder för djurens rättigheter. Runt om i världen utsätts djur för grymhet och nekas även de mest grundläggande rättigheter. Samma rättigheter som vi anser vara nödvändiga för människor bör även gälla för djur. Och det är upp till oss att det händer.

Varje djur från den minsta mus till den största elefant, har ett värde och rätt till ett långt, lyckligt och hälsosamt liv fritt från lidande. Varje levande varelse förtjänar att få sina grundläggande behov tillgodosedda - tillräckligt med mat och vatten och bekväma levnadsförhållanden. Men mest av allt förtjänar varje djur ett liv skyddat från omänsklig behandling och lidande. Det är dags att hålla ihop och förespråka för djurens rättigheter och göra våra röster hörda.

Djur riskerar varje dag grymhet och övergrepp av människor. År 2007 framkom 1 880 fall av djurplågeri i media. Det är en svindlande siffra och det är skrämmande att föreställa sig att så många djur lider över hela världen. Tyvärr är verkligheten den att 1 880 endast utgör en liten andel av den totala summan. De flesta djurplågerier går obemärkta och rapporteras inte och ofta fortsätter de för evigt. Hundar fortsätter att lida missbruk i händerna på sina ägare, höns fortsätter att sitta inklämda i burar som är så små att de inte kan fälla ut sina vingar, hotade arter fortsätter att jagas tills de utrotas och ingen lägger märke till detta eller vidtar åtgärder. Varje dag förnekar människor djuren samma grundläggande privilegier som vi förväntar oss själva. Dessa djur kan känna smärta och rädsla, glädje och kärlek, precis som människor. Men de har ingen röst att tala för sig själva. De kan inte gå samman för att verka för djurens rättigheter på egen hand. De kan inte ändra villkoren de lever i eller omvärlden. Det är där som vi kommer in.

När du ger ditt stöd till en djurpark som behandlar sina djur väl, när du specifikt väljer ut produkter som inte har testats på djur och när du stödjer gårdar som använder humana metoder har dina handlingar en enorm inverkan på livet för djur runt om i världen. Men när du skapar eller skriver under en petition som förespråkar för djurens rättigheter, blir du en del av Care2-gemenskapen - en gemenskap som har gjort en världsomvälvande inverkan genom att starta och stödja online-petitioner och kampanjer. Vi är en gemenskap som förenas för en god sak. Genom att gå samman och förespråka för djurens rättigheter och skydd, kan vi skapa en vänligare, mer hjälpsam, mer inkluderande värld. Gå med i vår gemenskap och bidra till en stor förändring i vår kultur. Vi kommer att förbättra det sätt som människor tänker på och interagerar med djur.

Petitionerna nedan omfattar en rad frågor angående djurens rättigheter, från att protestera mot oetiska djurförsök till att skydda vilda djur från exploatering; från att förhindra djurplågeri på fabriksgårdar till att rädda husdjur från missbruk. Vi samarbetar med ett antal djurrättsorganisationer för att verka för djurens rättigheter och främja djurens välbefinnande.

Genom att skriva under dessa petitioner, eller skapa en egen, har du möjlighet att skydda ett djur från grymhet eller exploatering. Ditt stöd av petitionerna nedan kommer att skapa ett bättre liv för djur runt om i världen.

Tillsammans kan vi påverka. Låt oss gå samman för djurens rättigheter.

+ övrigt

Djurens rättigheter-petitioner


LADDA MER