Hälsosam-petitioner

Stöd bättre hälsa. Skriv under våra petitioner för att förbättra hälso- och sjukvårdspolitiken.

Låt oss gå samman och arbeta med de hälsofrågor som betyder mest.

Oavsett om vi fokuserar på vår egen hälsa, att ta hand om nära och kära, eller att arbeta med folkhälsa runt om i världen, har hälsofrågor som t.ex. tillgång till hälso- och sjukvård, hälsoundervisning och läkemedelssäkerhet en obestridlig inverkan på våra liv. När policyer införs som negativt påverkar individers eller grupper med människors hälsa kommer vi alla att lida. När skolorna inte kan ge våra barn hälsosam och näringsrik mat kommer vi alla att lida. När vi inte går samman för att förbättra hälsopolitiken för alla kommer vi alla att lida. Det är dags att gå samman och verka för bättre hälsa och sjukvård. För när vi går samman kan vi arbeta för en hälsosammare framtid.

Visste du att omkring 6,6 miljoner barn under fem års ålder dör varje år? Världshälsoorganisationen hävdar att nästan alla av dessa dödsfall skulle kunna förhindras om mer uppmärksamhet ägnades åt hälsofrågor som t.ex. vacciner och mediciner, rent vatten och sanitär utrustning och grundläggande hälso- och sjukvårdssystem. Dessa är problem som vi kan lösa. Vi kan rädda miljontals liv och förbättra livskvaliteten för miljontals fler. Men vi kan inte göra det ensamma. Vi måste enas och bli en samordnad kraft för det goda. Genom styrkan i vår gemenskap kan vi arbeta med de hälsofrågor som betyder mest i dag. Vi kan enas kring vår gemensamma vision om en vänligare, mer hjälpsam, friskare värld.

Genom att förespråka för hälsofrågor som vi bryr oss om och främja en hälsosammare livsstil bland vår familj och våra vänner, kan vi bidra till lösningen.

När du skapar eller skriver under en petition om hälsofrågor som är viktiga för dig blir du en del av Care2-gemenskapen - en gemenskap som har haft en världsomvälvande påverkan genom att starta kampanjer och stödja varandras arbete. Vi är en gemenskap som förenas för en god sak. Med ditt stöd kommer vi att börja ta itu med de hälsoproblem som vi står inför och skapa verklig förändring.

Petitionerna nedan omfattar en rad hälsofrågor, från att förespråka lagar om bättre mat och läkemedelssäkerhet till att stödja initiativ som förbättrar alternativ hälsovård för kvinnor och barn; från att ta ställning mot användningen av genetiskt modifierade organismer och kemikalier i våra livsmedel till att vidta åtgärder mot de sjukdomar som hotar våra samhällen. Oavsett dess omfattning eller tillvägagångssätt kan varje petition ha en inverkan. När vi börjar stödja någon av dessa hälsofrågor kan vi tillsammans skapa en sund framtid för våra familjer och för människor runt om i världen.

Genom att skriva under dessa petitioner, eller skapa en egen, kan du påverka politiken och göra en skillnad. Med ditt stöd av petitionerna nedan kommer vi att börja ta itu med de hälsofrågor som påverkar oss personligen, de som hindrar oss från att leva våra bästa liv. Vi kommer att fortsätta att påverka politik och förändra hälso- och sjukvården.

Tillsammans kan vi påverka. När vi förenas för en god sak kan vi bidra till lösningen. Låt oss gå samman och vidta åtgärder om viktiga hälsofrågor.

+ övrigt

Hälsosam-petitioner


LADDA MER