Djurliv-petitioner

Tala på uppdrag av hotade och utrotningshotade djur genom att skapa eller skriva under en petition i avsnittet Djurliv i Care2 Petitions. Påminn statsledningen om att det är oerhört viktigt att bevara vilda livsmiljöer och biologisk mångfald för att skydda vår miljö för kommande generationer. Stöd en bättre finansiering av djurlivfristäder. Tala ut mot missbruk eller exploatering av vilda djur. På bara ögonblick kan du hjälpa till att rädda vilda djur på din tomt och runt om i världen genom att skapa eller skriva under en Care2-petition.
+ övrigt

Djurliv-petitioner


LADDA MER