Djurliv-petitioner

Tala på uppdrag av hotade och utrotningshotade djur genom att skapa eller skriva under en petition i avsnittet Djurliv i Care2 Petitions. Påminn statsledningen om att det är oerhört viktigt att bevara vilda livsmiljöer och biologisk mångfald för att skydda vår miljö för kommande generationer. Stöd en bättre finansiering av djurlivfristäder. Tala ut mot missbruk eller exploatering av vilda djur. På bara ögonblick kan du hjälpa till att rädda vilda djur på din tomt och runt om i världen genom att skapa eller skriva under en Care2-petition.
+ övrigt

Djurliv-petitioner


av: Humane Society International Australia and Australian Marine Conservation Society
 supportrar
av: Australian Marine Conservation Society - AMCS
 supportrar
av: NRDC (Natural Resources Defense Council)
 supportrar
av: The Nature Conservancy USA
 supportrar
av: NRDC (Natural Resources Defense Council)
 supportrar
av: Fauna and Flora International
 supportrar
av: NRDC Action Fund
 supportrar
LADDA MER