Care2 is Committed to Defending Democracy

Djurliv-petitioner

Tala på uppdrag av hotade och utrotningshotade djur genom att skapa eller skriva under en petition i avsnittet Djurliv i Care2 Petitions. Påminn statsledningen om att det är oerhört viktigt att bevara vilda livsmiljöer och biologisk mångfald för att skydda vår miljö för kommande generationer. Stöd en bättre finansiering av djurlivfristäder. Tala ut mot missbruk eller exploatering av vilda djur. På bara ögonblick kan du hjälpa till att rädda vilda djur på din tomt och runt om i världen genom att skapa eller skriva under en Care2-petition.
+ övrigt

Djurliv-petitioner


av: WDC, Whale and Dolphin Conservation
 supportrar
av: Humane Society International Australia and AMCS
 supportrar
av: Endangered Species Coalition
 supportrar
av: National Audubon Society
 supportrar
av: Nature Conservancy of Canada
 supportrar
av: Friends of the Earth UK
 supportrar
LADDA MER