Let Us Use The Bathroom

My friend and I are both transgender boys. We go to a small theraputic school on the Upper West Side, where we are both forced to use the girl's bathroom because it "makes everyone more comfortable". The reasoning behind this is that someone could "pretend to be transgender to spy on people of the opposite gender". The very small possibility of someone pretending to be trans is a terrible reason to purposefully invalidate someone's gender.

Signera petitionen
Signera petitionen
Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

sekretesspolicy

genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.