KC zoo keep its Elephant displau

  Other petitions do not care what happens to our zoo. They only care for trees not animals. They are not from Africa. We care. Kansas City has a great zoo and cares for its animals. Pls keep our elephant display
  Signera petitionen
  Signera petitionen
  Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

  sekretesspolicy

  genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
  Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

  Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.