Let's make our Congress a friendlier place

Divisiveness in Congress is hampering the running of our government. Let's bring our congressmen together. Instead of our representatives sitting by party, Let's put them together. Seat by last name or by states. Mix it up and learn to be more tolerant.

Signera petitionen
Signera petitionen
Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

sekretesspolicy

genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.