Demand an end to school taxes for Seniors!

  My school taxes of $1400.00 a year are added onto my property taxes. I havent had a child in school in over 35 years. Give us seniors a break!!
  Signera petitionen
  Signera petitionen
  Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

  sekretesspolicy

  genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
  Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

  Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.