CUT GOVERNMENT SPENDING. START WITH SENATE AND HOUSE SALARIES

  spending at state and federal levels is to high. start by cutting the salaries in the senate and house . that's where most wasted money is spent then maybe they would do some work to earn their rediculous salaries
  Signera petitionen
  Signera petitionen
  Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

  sekretesspolicy

  genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
  Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

  Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.