Thank the Trump jury for bravely standing up for justice

  • av: Left Action
  • mottagare: Jury members in the Trump trial

The verdict is in: Trump is guilty on all 34 counts. He is officially a convicted felon.

This took courage from jury members, who faced a range of implicit and explicit threats from Trump and his followers. They did their duty, in spite of the danger. And we owe them our gratitude. 

Please join us in thanking them: "Thank you for bravely standing up for justice."

Signera petitionen
Signera petitionen
Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

sekretesspolicy

genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.