Stoppa massakern på hundra vargar! // Stop the massacre of one hundred wolves!

In English:  http://jaktkritikerna.se/stop-the-massacre-of-one-hundred-wolves/

OBS! Om du har svårigheter att skriva på, försök igen
OBSERVATION! If you have difficulties to sign, try again

Våra drygt 400 vargar i Sverige kan bli 170 om riksdagen får som de vill. Redan i januari fylls skogarna med vargjägare, då 75 vargindivider i fjorton revir ska utraderas i statlig licensjakt. Dessutom kommer ca 20 vargar att dö vid så kallad skyddsjakt.
Naturvårdsverket hävdar att syftet är att minska vargens påverkan på människor och tamdjur. Detta strider mot EU:s art- och habitatdirektiv som skyddar våra fridlysta vargar.

Det här är att gå tillbaka i utvecklingen. Ett oförsvarligt agerande av ett land som Sverige. Att fridlysta vargar skjuts är en total katastrof. Här ska nu tusentals troféjägare, även utländska, döda vargar och behålla delar av vargen (skinn, tänder, kranium) som trofé om de vill. Detta med statens goda minne! Fullständigt oacceptabelt. Regelverket måste ändras. Delar av fridlysta djur ska varken tillfalla jägare eller jakträttsinnehavare. Rena medeltiden att skjuta vargar!

Det finns ett obegripligt motstånd mot att leva med varg i Sverige. Jägare ska jaga som "de alltid har gjort" och löshundsjakt anses som en tradition och rättighet. Men i andra avseenden anammas moderna metoder som exempelvis GPS. Det inträffar att vargar tar boskap. Sorgligt för de drabbade. Men - det finns sätt att skydda sina djur. Att se över stängsel och att ta in djuren över natten. Naturvårdsverket har åtskilliga miljoner kronor i viltvårdsmedel. Varför finns inga utlysningar med koppling till ny modern teknologi i syfte att skydda tamboskap? Den påstådda konflikten människa – varg borde ha lösts för längesedan.

Skriv på vår petition. Vi vill att jakt på fridlysta vargar upphör!

Signera petitionen
Signera petitionen
Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

sekretesspolicy

genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.