Get all dreams cats taken away from him.

  He's been fucking abusing patches??? he almost body slammed her into her own bed. He threw her outside and she looked so fucking scared??? she was literally gripping onto his arm to NOT be thrown. I want all his fucking pets to be taken away from him.
  Signera petitionen
  Signera petitionen
  Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

  sekretesspolicy

  genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
  Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

  Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.