Running as an independent for 99th district of AT House of Representative

  I am running to help all constituents if districts and their families especially in health care. I also am needing 2000 signatures from AR District 99
  Signera petitionen
  Signera petitionen
  Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

  sekretesspolicy

  genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
  Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

  Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.