We Condemn the Attacks on Israel

We strongly condemn the recent attacks on Israel, and call on others to do the same.

There can be no justification for such horrific actions, and those who carried them out must be brought to justice as soon as possible.

Add your name: "We Condemn the Attacks on Israel"

Signera petitionen
Signera petitionen
Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

sekretesspolicy

genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.