Stop the Impeachment Hearings of President Trump

  Adam Shiff and Nancy Pelosi are searching for a way to impeach President Trump for the past 3 years. It is time to stop spending the American money and start working on approving USMCA. And immigration and stopping illegals from benefiting from current policies.
  Signera petitionen
  Signera petitionen
  Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

  sekretesspolicy

  genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
  Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

  Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.