Stop animal cruelty and show please I want all the crutlety to stoping off torturing

  It breaks my heart to see animals abused why do people do that. I can't stand it. How would they like to be done the way the animals are being done.
  Signera petitionen
  Signera petitionen
  Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

  sekretesspolicy

  genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
  Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

  Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.