CARE FOR ANIMALS

People mistreat pets, after a person blended a cat and put it in the microwave after is just cruel, but that opened my eyes much more people mistreat their pets ALL THE TIME every animal deserves a home and a loving family not abusive people sign this petition now!

Signera petitionen
Signera petitionen
Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

sekretesspolicy

genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.