Save turtles

  I think we should save the turtles. We need to stop littering and putting all of our rubbish in the sea. If we do something now we can save them. But if we don’t they will all be gone. Together we can save them.
  Signera petitionen
  Signera petitionen
  Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

  sekretesspolicy

  genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
  Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

  Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.