Happy Birthday, President Biden

November 20th is President Biden's birthday. Please join us in wishing him a very happy one, and thanking him for his hard work on behalf of America, and the world.

Happy birthday, President Biden!

Signera petitionen
Signera petitionen
Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

sekretesspolicy

genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.