send bernadette back to drivers ed today to save the lives of other drivers!

  bernadette somehow forgot to drive and got us stuck in a ditch. i’m concerned because the equilibrium of the car could have been unbalanced, and we could have tipped! what everyone need to happen now is bernadette need to be sent back to drivers ed.
  Signera petitionen
  Signera petitionen
  Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

  sekretesspolicy

  genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
  Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

  Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.