Demand an End to the Seal Hunt, Now!

  We know seals are adorable, but they need our help form the hellish hunting there killing them. So I say we’ll stop hunting seals, Forever!
  Signera petitionen
  Signera petitionen
  Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

  sekretesspolicy

  genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
  Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

  Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.