No more captivity for orcas

  Why are humans still keeping Orcas (killer whales) in captivity after all that has happened let the animals live their life happy. How would you feel if you were kept locked up having to preform for food to stay alive
  Signera petitionen
  Signera petitionen
  Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

  sekretesspolicy

  genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
  Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

  Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.