Welcome to America, President Zelenskyy. We stand with you and Ukraine

  • av: Left Action
  • mottagare: President Volodymyr Zelenskyy and the people of Ukraine

President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine is visiting the US this week to meet with President Biden and members of Congress.

Add your name, welcome him to America, and let him know we stand with him and Ukraine.

Americans overwhelmingly support Ukraine in its fight against Russia's invasion, but Putin-loving Republicans have been trying to subvert Ukraine. Don't let them do it. And let President Zelenskyy know that the rest of us stand with him.

Add your name, welcome him to America, and let him know we stand with him and Ukraine.

Signera petitionen
Signera petitionen
Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

sekretesspolicy

genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.