Start a Food Recovery Program in the TANC!

  Texas Athletics is fortunate enough to have a platform that can reach thousands of people. Food shortage and hunger is a problem that exists in our own city! By signing this petition you are using your platform as a Texas Student Athlete to give back to your city.
  Signera petitionen
  Signera petitionen
  Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

  sekretesspolicy

  genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
  Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

  Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.