Stop animal abuse

  Many animals including horses dogs cats and rabbits go through abuse and get hurt or even killed by unnatural causes or being starved,beat,or killed from people that don't even have a cause and they are tortured before being killed
  Signera petitionen
  Signera petitionen
  Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

  sekretesspolicy

  genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
  Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

  Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.