DISCHARGE CLIFFORD VIADNES FROM from his position as SK president

Unable to perform the duties required for the position he holds. Using his position to belittle other people, like calling them names if he doesn't meet his criteria that satisfies himself. WRONGFUL USE OF POSITION!

Signera petitionen
Signera petitionen
Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

sekretesspolicy

genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.