Canada 🇨🇦 end Seal hunt

  Let's all get together hand👋 in 👋
  Save these precious animals lives.
  ANIMALS
  They are not responsible for us
  They should not die for us.
  They should not feed us
  They have their own lives
  They have their children 👶
  They have their own rights their own environment
  So simple to understand
  Signera petitionen
  Signera petitionen
  Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

  sekretesspolicy

  genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
  Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

  Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.