Please stop the torture of these animals how would you like to be done this way maybe some one will. I want animal cruelty to stop it breaks my heart and I cry when I see that I can't stand it.

  It breaks my heart. Please stop it. It could happen to you are your miss so think about it. I love animals. I baby everyone I get.
  Signera petitionen
  Signera petitionen
  Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

  sekretesspolicy

  genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
  Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

  Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.