Now Donald Trump and Eddie Rispone should have campaigned in New Orleans, Baton Rouge and all the big cities of Louisiana as well.

  Now this is just to see what is going on. This is not a hoax. This is not acting, this is for real.( this is not a joke)

  Signera petitionen
  Signera petitionen
  Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

  sekretesspolicy

  genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
  Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

  Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.