Svenska företag, ta ansvar: sluta sälja ägg från hönor i burar!

Hönor i äggindustrin som hålls i burar lever hela sitt liv på gallergolv och har så begränsat utrymme att de inte kan sträcka på benen och vingarna. Ytan per höna är i genomsnitt mindre än ett A4-ark. I burarna är det omöjligt för hönorna att utöva sina naturliga beteenden, vilket är en rättighet enligt den svenska djurskyddslagen.

Undersökningar visar att konsumenter bryr sig om hönors välmående. I Sverige är det endast 1 % av konsumenterna som vill välja burägg när de går till butiken och handlar. 99 % väljer att köpa ägg från frigående höns eller ekologiska/KRAV-ägg. Här är det lätt att räkna ut att 99 % inte önskar finna burägg i andra produkter heller.

De senaste åren har vi sett en mängd stora internationella livsmedelsföretag runtom i världen ta beslut om att sluta köpa in burägg. Att inte sälja ägg, eller produkter som innehåller ägg, från hönor som hålls i burar är ett enkelt sätt att lyssna på vad kunderna vill ha och samtidigt bidra till att förbättra villkoren för djuren i livsmedelsindustrin.

Fortfarande säljer dock många företag i Sverige burägg, eller använder det i sina produkter, mot konsumenternas vilja. Företagen borde lyssna på den allmänna opinionen och ta ställning för djuren genom att anta en policy mot användningen av burägg i sina produkter och sin produktion.

Skriv på vår namninsamling och kräv att företag i Sverige tar sitt ansvar och slutar sälja ägg från hönor i burar! Din underskrift hjälper Djurens Rätt i vår kommunikation med dessa företag, för att visa att allmänheten bryr sig om hur hönorna har det.
Sign Petition
Sign Petition
You have JavaScript disabled. Without it, our site might not function properly.

privacy policy

By signing, you accept Care2's terms of service.
You can manage your email subscriptions at any time.

Having problems signing this? Let us know.