Prosecute Guy Gorney of Manhattan, Illinois For Killing A Sleeping Lion

This trophy hunter killed a sleeping lion! This is cruel and inhumane. He is a disgrace to the human race, a coward, and heartless person. No one should take any life human, animal, or any of God's creatures.

Trophey hunting should be illegal!

Signera petitionen
Signera petitionen
Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

sekretesspolicy

genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.