Make Streets Safer so More Children Can Walk to School

A generation ago, 70% of primary children walked to school. Now it's less than half. 

Let's reverse that trend. Our local councils have powers to make it safer to walk to school and reduce congestion around schools.

Living Streets - the UK charity for everyday walking - wants councils to use these powers to make walking an easier option and to tackle air pollution and the climate crisis.

If you want your council to do more to make it safer for children to walk to school, sign up with us today and we will show you how. 

Signera petitionen
Signera petitionen
Du har JavaScript inaktiverat. Utan den skulle vår webbplats inte fungera korrekt.

sekretesspolicy

genom att skriva under accepterar du användarvillkor för Care2
Du kan hantera dina epostabonnemang när som helst.

Har problem med att skriva under detta? Låt oss veta.